Forum & Agency for design experts

Privacybeleid
VILLA4Design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons vertrouwelijke wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 is ingegaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
VILLA4 Design verwerkt uw persoonsgegevens, u maakt gebruik van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons heeft heeft.
Overzicht vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- NAW gegevens -Telefoonnummer -E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VILLA4 Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U kunt kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. • Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
- U kunt een account aanbieden en profiel aan te maken

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
VILLA4 Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen. Indien wij een zakelijke overeenkomst met u hebben dan bewaren wij deze gegevens worden de overeenkomst is of wordt beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
VILLA4 Design verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u van om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien heeft u het recht om uw toestemming toestemming voor de gegevensverwerking te trekken van bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VILLA4 Design en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u van een ander, een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt ons een verzoek sturen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens van verzoek tot intrekking van uw toestemming van bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.l

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VILLA4 Ontwerp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn zijn misbruik, neem dan contact met ons op.