Skip to main content

Privacybeleid
VILLA4 Design is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 is ingegaan.

Cookies
VILLA4 Design maakt op deze website gebruik van session cookies en van session storage.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Op basis van deze AVG verwerkt VILLA4 Design uw persoonsgegevens om onze dienstverlening aan u uit te voeren. 

Delen van persoonsgegevens met derden
VILLA4 Design verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.