Skip to main content

Voorbehoud
De informatie op https://villa4design.nl is bedoeld om informatie te bieden over VILLA4 Design en haar diensten, en over de diensten van producten van de door VILLA4 Design vertegenwoordigde, of anders gelieerde, ondernemingen.
De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. VILLA4 Design kan dan ook niet instaan ​​voor de volledigheid en juistheid van de informatie. Tevens kan zonder vooraankondiging en op ieder moment informatie worden gewijzigd en / of ingetrokken.
De informatie op deze website wordt door VILLA4 Design geleverd met uitsluiting van enige garantie betreffende juistheid, volledigheid en / of geschiktheid.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat VILLA4 Design niet aansprakelijk is voor enigerlei schade als gevolg van - onder meer - onjuistheden van onvolledigheden in de aangeboden informatie, het gebruik van door VILLA4 Design via deze website verstrekte informatie, adviezen, ideeën en / van materiaal en / of gebruik van informatie van materiaal van websites verbonden aan deze website van waardoor of met een hyperlink van anderszins wordt veroorzaakt.
Tevens aanvaardt VILLA4 Design geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, inherent aan het proces van informatie via het internet, zoals storingen van onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie van diensten door VILLA4 Design via deze website van anderszins langs elektronische weg.

Auteursrecht
De inhoud van https://villa4design.nl is eigendom van VILLA4 Design. Het auteursrecht op de inhoud van https://villa4design.nl behoort toe aan VILLA4 Design en haar partners. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VILLA4 Design mag de inhoud van https://villa4design.nl niet worden verveelvoudigd en / of openbaar worden gemaakt.